Data publikacji: Warszawa, 4 sierpnia 2014

 

 

E-house Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pt.

„Rozwój oferty wynajmu nieruchomości E-House poprzez automatyzację procesów B2B i współpracy z Partnerami polskimi i zagranicznymi” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Ósmej osi priorytetowej
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2

 

Termin realizacji projektu: 15 wrzesień 2014 - 30 wrzesień 2015
„Dotacje na innowacje”
„ Inwestujemy w waszą przyszłość”

 

Zapytanie ofertowe nr 1.

- do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert.

- załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 3. Oświadczenie o pozostawaniu w dobrej kondycji finansowej.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 5. Regulamin konkursu.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2.

- do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert.

- załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 3. Oświadczenie o pozostawaniu w dobrej kondycji finansowej.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 5. Regulamin konkursu.

Our Partners

 • Think Poland